Search icon Hamburger icon menu

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Zoeken maar!

Close icon

Algemene Voorwaarden

Pijl

Deze website is eigendom van de VZW De Acteursgilde (hierna de AG genoemd). Alle (auteurs- of andere) rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan de AG. Overname van artikelen, kopiëren van (delen van) deze website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de AG en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden (VZW De Acteursgilde).

Hoewel AG grote zorg besteedt aan de kwaliteit van haar website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd of geweigerd. AG spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties.

AG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik ervan door derden, van websites die niet door AG worden onderhouden. Zoals bv. websites waarnaar in de website van de AG wordt verwezen, naar waar kan doorgeklikt worden via deze website of die verwijzen naar de site van AG. Aan de informatie op deze website(s) kunnen geen rechten ontleend worden.


Heeft u fouten of tekortkomingen ontdekt, neem dan contact op met de AG via de "Contact" pagina