Search icon Hamburger icon menu

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Zoeken maar!

Close icon
Volgende

Werkloosheid

20-04-2016

Pijl

Werkloosheid

Inschakelingsuitkering

Als schoolverlater zonder werk kan je na het doorlopen van een periode van inschrijving als werkzoekende (12maanden) recht hebben op een inschakelingsuitkering. In de regel mag je niet ouder zijn dan 25 jaar op het moment dat het recht ingaat. Het bedrag varieert naargelang je leeftijd en bedraagt voor een +21 jarige +/- 700€ bruto per maand.

Werkloosheidsuitkering

Indien je voldoende gewerkt hebt kan je aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering.

Voorwaarden (jonger dan 36 jaar)

312 arbeidsdagen bewijzen in de 21 maanden voor de aanvraag.

Indien je gewerkt hebt als artiest met taakloon (betaald per taak ipv. per uur, per week, per maand…) kunnen de dagen berekend worden op de voordelige manier.*

* Je brutoverdiensten worden gedeeld door een forfaitair bedrag van 61,30€ (2019). De uitkomst van die deling levert het aantal dagen op.

Evolutie van de uitkering

Het bedrag van je uitkering vermindert geleidelijk in de tijd. Als artiest kan je genieten van een uitzondering. Je kan het niveau van de eerste vergoedingsperiode behouden. Om dit voordeel te verkrijgen dien je op het einde van het eerste jaar werkloosheid 156 arbeidsdagen te bewijzen waarvan 104 als artiest in de 18 maanden daaraan voorafgaand. Dagen gewerkt als artiest met taakloon kunnen berekend worden op de voordelige manier. Om dit voordeel te vernieuwen dien je voor het einde van elke periode van 12 maanden 3 artistieke prestaties te bewijzen in de voorafgaande 12 maanden.

Hoogte van de uitkering

Voor een gezinshoofd of alleenstaande bedraagt de uitkering na 1 jaar maximaal 1.602€ (2019) bruto per maand.

Death_to_stock_communicate_hands_3.jpg