Search icon Hamburger icon menu

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Zoeken maar!

Close icon

TIJDELIJKE toegang tot de werkloosheid goedgekeurd!

10-07-2020

Toen we onze coalitie oprichtten lag dit dossier meteen op onze tafel. Alle beroepsfederaties waren er al mee bezig. Na bijna 4 maanden verenigd werken heeft het parlement (enkele keren verwijzend naar gesprekken met onze coalitie) vandaag eindelijk gestemd: 110 stemmen VOOR een TIJDELIJKE toegang tot de werkloosheid voor een bepaalde groep van flexibele werkers in de kunsten. 24 tegen (NVA) en 10 onthouding (CD&V)

Wat kon vanaf crisisdag 1 in andere sectoren kan vanaf nu dus ook voor freelancers in onze sector.

SAMENGEVAT

Wat? Echte crisismaatregel: TIJDELIJK toegang tot gewone werkloosheid. Uitkering voor maanden april 2020 tot 31 december 2020.

Voor wie? Flexibele arbeidskrachten in cultuursector die NOG NIET geholpen zijn door een steunmaatregel. Bijv: kunstenaars met dagcontracten

Wie in jaar 2019 20 arbeidsdagen of 10 artistieke prestaties kan voorleggen (opm: arbeidsdagen zijn voor onze sector geen ideale referentie - wel sociale bijdrage)

Waarom? Kunstenaars die geen welomlijnd statuut hebben (cfr werknemer of zelfstandige) worden door ons administratief systeem niet gevonden. Daardoor vielen duizenden tussen de mazen van het net. Nochtans betalen zij ook sociale bijdragen. Daarom was een structurele oplossing nodig.

Extra argumenten:

Raad van State & Rekenhof (geven gunstig advies): waren blijkbaar nodig om objectiviteit in debat te brengen > uitzonderlijke en tijdelijke maatregel in uitzonderlijke omstandigheden, net zoals in andere sectoren

Kunstenaars zitten niet te wachten op werkloosheid, willen liefst werken. Maar voor sommigen wordt dat tot minstens eind van jaar moeilijk.

Goede maatregel dus , maar komt eigenlijk veel te laat voor meeste kunstenaars.

Debat nodig over betere sociale bescherming; dit is niet voor herhaling vatbaar.

(tekst en foto's De Artiestencoalitie)